Małopolski Minimundial’2018

Turniej piłkarski o Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka KRUPY

Małopolski Minimundial’2018 – wielowymiarowe sportowe przedsięwzięcie adresowane do około 10 tys. dziewcząt i chłopców ze wszystkich zakątków Małopolski.

Projekt promuje:

 • sport w Małopolsce,
 • uczestnictwo reprezentacji Polski w piłkarskich mistrzostwach świata 2018,
 • umiejętności piłkarskie,
 • grę zespołową,
 • sprawność indywidualną,
 • sportowy tryb życia,
 • pozytywne zachowania fair play,
 • wiedzę o futbolu polskim i małopolskim.

Działania realizacji projektu:

 • turnieje o mistrzostwo gmin i powiatów,
 • wojewódzki turniej piłkarski reprezentacji powiatów,
 • challenge futbolowej techniki – „Małopolski Messi” – (żonglerka piłką, strzelanie goli),
 • mistrzostwa kibiców „Mundial bez tajemnic” – konkurs wiedzy o polskiej i małopolskiej piłce nożnej – indywidualny i zespołowy,
 • Letnia Akademia Mistrzów – 10-dniowy obóz szkoleniowy dla 60 najlepszych uczestników projektu.

Formuła projektu obejmująca trzy komplementarne rywalizacje: turniej piłkarski, challenge futbolowej techniki „Małopolski Messi” i mistrzostwa kibiców „Mundial bez tajemnic”,adresuje sportową ofertę do maksymalnie szerokiego spektrum odbiorców, umożliwia przystąpienie do programu Małopolski Minimundial’2018 młodzieży o różnym stopniu piłkarskich zainteresowań i sportowej sprawności. Równocześnie działania w ramach projektu umożliwiają wyselekcjonowanie piłkarskich talentów z miejsc futbolowo zaniedbanych i stworzenie im szansy na dalsza piłkarską edukację.

Wymienione rywalizacje będą prowadzone równolegle – na tych samych obiektach.

Małopolski Minimundial’2018 – turniej piłkarski

Turniej piłki nożnej – zostanie podzielony na dwie zasadnicze fazy.

FAZA I:

 1. W rywalizacji wezmą udział zespoły: klubowe, szkolne, wiejskie, osiedlowe.
 2. Poziomy rywalizacji:
  a) turnieje o mistrzostwo gmin,
  b) mistrzostwa powiatów z udziałem zwycięzców rywalizacji gminnej.

FAZA II:
Małopolski Minimundial’2018 – turniej równolegle z Mistrzostwami Świata FIFA w Rosji z udziałem 32 drużyn.

 1. W Minimundialu’2018 wystąpią reprezentacje poszczególnych powiatów Małopolski.
 2. Zespoły reprezentacyjne zostaną zbudowane z najlepszych zawodników grających w turniejach powiatowych. Rekrutacje do kadr powiatowych przeprowadzą trenerzy Okręgów/Podokręgów Piłki Nożnej. Tak powstałym drużynom zostaną – w drodze losowania – przypisane nazwy krajów, uczestników MŚ FIFA w Rosji.
 3. W Minimundialu wystąpią 32 drużyny podzielone na 8 grup po 4 zespoły.
 4. Kolejnymi fazami Minimundialu będą:
  a) półfinały – turnieje strefowe w subregionach (4 turnieje po 4 zespoły),
  b) wielki finał z udziałem 8 zespołów.

 

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKARSKIEGO

I. Uczestnicy:

 1. „Małopolski Minimundial ‘2018” rozgrywany jest w formule otwartej.
 2. W rywalizacji występują zespoły: klubowe, szkolne, wiejskie, osiedlowe.
 3. W turnieju wezmą udział dziewczynki i chłopcy urodzeni w 2006 roku i młodsi zarówno zrzeszeni w klubach sportowych, jak i zawodnicy niezrzeszeni.
 4. Drużyna składa się z 14 zawodników + trener i kierownik.
 5. Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są posiadać:
  a) legitymację szkolną,
  b) aktualne badania lekarskie (indywidualne lub listę zbiorczą potwierdzoną przez lekarza),
  c) karty zgłoszenia przynależności klubowej,
  d) zawodnicy niezrzeszeni winni posiadać pisemną zgodę rodziców lub pełnoletniego opiekuna na udział w zawodach.

WAŻNE! Zawodnicy uczestniczący w zawodach zostali ubezpieczeni przez organizatorów w towarzystwie ubezpieczeniowym ERGO Hestia.

II. Wyposażenie zawodnika:

 1. stroje – drużyny obowiązują jednolite ubiory (zgodnie z przepisami gry), gracze muszą posiadać na koszulkach numery,
 2. obuwie piłkarskie – dopuszczalne tzw.: lanki, korkotrampki; zakazane buty z wkręcanymi kołkami.

III. Plac gry:

 1. Mecze odbywają się na boiskach trawiastych lub na obiektach typu „Orlik”,
 2. wymiary boiska: 50-56 m x 26-30 m, pole karne 15 x 9 m,
 3. bramki o wymiarach 5x2 zakotwiczone.

IV. Mecze:

 1. czas gry – 2 x 20 minut oraz 10 minut przerwy.
 2. Liczba zawodników 1 + 6 (boisko trawiaste – 1 połowa) lub 1 + 6 (boisko ORLIK)
 3. Piłka do gry nr 4
 4. Zmiany zawodników dowolne (hokejowe).
 5. Obsadę sędziowską meczu stanowi jeden arbiter.
 6. Rywalizacja prowadzona jest zgodnie z przepisami gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:
  a) nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej,
  b).odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 5 m,
  c) rzut karny wykonuje się z odległości 9 m od środka linii bramkowej,
  d) aut boczny – wykonywany nogą.
 7. Dodatkowe kary dodatkowe:
  a) czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (żółta kartka) lub 3 minuty w zależności od stopnia przewinienia (czerwona kartka),
  b) utracony gol automatycznie anuluje karę wykluczenia.
 8. Jeśli mecz zakończy się wynikiem remisowym drużyny wykonują serię po 3 rzuty karne, a w wypadku braku rozstrzygnięcia egzekwują karne przemiennie 1/1 aż do momentu wyłonienia zwycięzcy.
 9. Na każdym etapie rywalizacji o kolejności drużyn rozstrzyga:
  a) liczba zdobytych punktów,
  b) w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu decyduje w kolejności – wynik bezpośredniego spotkania,
  c) przypadku uzyskania równej liczby punktów przez trzy i więcej drużyn o kolejności decyduje tzw. mała tabela;
  d) kolejne kryteria: korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w danym turnieju; większa liczba strzelonych bramek; konkurs rzutów karnych pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

 

REGULAMIN
CHALLENGE FUTBOLOWEJ TECHNIKI – „MAŁOPOLSKI MESSI”

Równolegle z turniejem piłkarskim, prowadzony będzie challenge futbolowej techniki. Rywalizacja adresowana do wszystkich chłopców i dziewcząt. Obejmie żonglerkę piłką (podbijanie nogami i głową) i konkurs celności strzeleckiej.

I. Uczestnicy:

 1. W pierwszym etapie – konkursie powiatowym – weźmie udział dowolna ilość startujących uczestników turnieju piłkarskiego – dziewczynki i chłopcy urodzeni w 2006 roku i młodsi.
 2. Po pięciu najlepszych uczestników z każdego powiatu weźmie udział w kolejnych fazach challenge „Małopolski Messi”. W półfinałach turnieju weźmie udział po pięciu najlepszych zawodników eliminacji grupowych.
 3. W finałowej rozgrywce wystąpi 20 zawodników – zwycięzców eliminacji. Główne trofeum, tytuł „Małopolskiego Messiego”, trafi do zawodnika, który udanie pokona wszystkie szczeble rywalizacji i zwycięsko zakończy finałową rozgrywkę.

II. Reguły rywalizacji:

 1. Żonglerka piłką (podbijanie nogami i głową) w kwadracie o bokach 10 m. Czas trwania próby – 1 min. Dotkniecie piłki o boisko kończy próbę. Za każde odbicie przyznaje się 1 pkt.
 2. Konkurs celności strzeleckiej. Trzy strzały (rzuty karne) do bramki według zamieszczonego schematu. Punktacja: 5, 10 i 20 pkt.
 3. Klasyfikacja zawodników według sumy zdobytych punktów uzyskanych w żonglerce i konkursie celności.

 

MAŁOPOLSKI KONKURS WIEDZY
dla uczniów szkół podstawowych „Mundial bez tajemnic”

I. Cel

 • popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży
 • krzewienie wiedzy na temat piłki nożnej
 • promocja piłkarskich Mistrzostw Świata 2018
 • promocja małopolskiego futbolu
 • wyłonienie najlepszych znawców piłki nożnej w kategorii szkół podstawowych

II. Tematyka konkursu

 1. Historia mistrzostw świata, Mundial 2018
 2. Historia i teraźniejszość małopolskiego futbolu, udział Małopolan w MŚ
 3. Historia i teraźniejszość polskiego futbolu, reprezentacja Polski na MŚ 2018
 4. Przepisy i regulaminy piłkarskie

IV. Uczestnicy

 1. Młodzież szkół podstawowych woj. małopolskiego.

V. Harmonogram konkursu
Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 etapach.

 1. etap – eliminacje powiatowe w terminie do 15 lipca 2018 roku przeprowadzają dla danych powiatów Okręgi/Podokręgi MZPN.
 2. etap – eliminacje międzypowiatowe (subregionalne) w terminie do 22/29 lipca 2018 roku przeprowadzają organizatorzy – przedstawiciele MZPN/Okręgów/Podokręgów PN MZPN.
 3. etap – finał wojewódzki w terminie 31.07-2.08.2018 (dzień do ustalenia) w Krakowie przeprowadza organizator – Małopolski Związek Piłki Nożnej

VI. Zasady przeprowadzenia konkursu

 1. etap – eliminacje powiatowe w terminie do 15 lipca 2018 roku.
  Uczestnicy odpowiadają pisemnie na pytania testowe przygotowane przez Komisję Konkursową.
  Trzech najlepszych zawodników reprezentować będzie powiat w 2. etapie konkursu.
  Informację zawierającą dane reprezentantów powiatu, Okręg/Podokręg przekaże do MZPN najpóźniej do 16 lipca 2018 roku.
 2. etap – eliminacje międzypowiatowe (subregionalne) w terminie do 22/29 lipca 2018 roku.
  Uczestnicy odpowiadają pisemnie na pytania testowe przygotowane przez Komisję Konkursową.
  O miejscu przeprowadzenia eliminacji uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem, terminy będą mieszczone na stronie internetowej MZPN (mzpnkrakow.pl).
  Prawo startu ma po trzech najlepszych zawodników danego powiatu.
  Do finału wojewódzkiego z każdej eliminacji subregionalnej kwalifikuje się zwycięska 3-osobowa drużyna reprezentująca powiat. Ponadto kwalifikację uzyska najlepszy uczestnik w klasyfikacji indywidualnej.
  Protokół z turniejów 2 etapu organizatorzy przekażą do Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w terminie do 23/30 lipca 2018 r.
  Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do zmiany zasad kwalifikacji z 2. etapu.
 3. etap – finał wojewódzki w terminie pomiędzy 31 lipca a 2 sierpnia 2018 roku w Krakowie.
  Prawo udziału mają 3-osobowe reprezentacje powiatów wyłonione w eliminacjach subregionalnych (międzypowiatowych) oraz uczestnicy zakwalifikowani indywidualnie.
  Finał rozegrany zostanie według specjalnie opracowanego scenariusza i regulaminu. Finał składać się będzie z części pisemnej i z części ustnej, w której uczestnicy będą odpowiadali na pytania tekstowe, zdjęciowe i ewent. filmowe. Wyłonieni zostaną także najlepsi zawodnicy w kategorii indywidualnej.

VII. Jury

 1. Na każdym etapie konkursu nad prawidłowością jego przebiegu czuwa jury. Przed rozpoczęciem zmagań przewodniczący jury zapoznaje uczestników z regulaminem, w szczególności ze sposobem odpowiadania na pytania oraz podaje zasady oceny odpowiedzi.
 2. Do zadań jury należy: zadawanie pytań, przyjmowanie i rozpatrywanie na miejscu protestów, ogłaszanie wyników.

VIII. Nagrody

 1. Na szczeblu powiatu najlepsi otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz pamiątki ufundowane przez organizatorów.
 2. Nagrody dla finalistów turnieju wojewódzkiego – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe zapewnia organizator Konkursu.

SYSTEM ROZGRYWEK

I. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn system i termin rozgrywek ustalą:

 1. Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie
 2. Okręgi i Podokręgi MZPN.

II. Terminy rywalizacji:

 1. Turnieje gminne: 15.06.2018 – 8.07.2018,
 2. Turnieje powiatowe: 9.07.2018 – 15.07.2018,
 3. Minimundial – turnieje grupowe: 16.07.2018 – 22.07.2018,
 4. Minimundial – półfinały w subregionach: 23.07.2018 – 29.07.2018,
 5. Minimundial – wielki finał – planowany termin 30.07.2018 – 2.08.2018 (dzień do ustalenia) – godz.9.30-16.00 – Stadion Wisły Kraków, ul. Reymonta.

III. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do turnieju należy kierować do bezpośrednich organizatorów – terenowych agend Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: Okręgów i Podokręgów Piłki Nożnej zgodnie z przynależnością administracyjną klubów i drużyn do poszczególnych powiatów.

UWAGI KOŃCOWE:

Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w ramach Turnieju „Małopolski Mundial ‘2018”, a nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu, decyzje podejmują organizatorzy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Informacje nt. projektu będą zamieszczane na stronach internetowych: https://malopolskiminimundial.pl; https://mzpnkrakow.pl.

Małopolski Związek Piłki Nożnej